Vídeo amb la historia del Texà

09/04/2020

Breu historia del texà des dels seus orígens fins ara, amb marques que trobareu a Comalat Dona